TR | EN
Program Öğretim Amaçlarımız

NO

ÖĞRETİM AMAÇLARI

1.

Eleştiri kuram ve yöntemleri bilgisi ve tecrübesi neticesinde editör ve eleştirmen olarak çalışabilmek

2.

Kendi dilini ve yabancı dilleri daha iyi kullanabilme becerisi kazanmış olmak, bu kazanımı daha kaliteli bir iletişim gerçekleştirmekte kullanabilmek

3.

Çift dilliliğin/çok dilliliğin gerekli olduğu özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek profile sahip olmak

4.

Edinilen farklı dil(ler) ve edebiyat(lar) bilgisiyle edebî çeviri alanında faaliyet gösterebilme imkanı elde etmek

5.

Farklı disiplinler üzerinde akademik çalışmalar yapabilme becerisi kazanmak

6.

Kültürlerarası ve milletlerarası insanî, siyasal, ekonomik, sanatsal meselelere yaklaşımda evrensel bir vizyon kazanmak

7.

Dünya edebiyatından seçilmiş farklı dil ve kültürlere ait eserler ve dahil oldukları dönemler hakkında edinilen bilgileri Karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları yapmakta kullanabilmek

8.

Yazılı ve sözlü ifade becerisini geliştirmiş olmak ve bunu eğitim sonrası hayatta kullanabilmek

9.

Sorumluluk bilinci gelişmiş, sosyal yaşama daha uyumlu ve daha duyarlı bireyler olmak

10.

Bireysel ve takım çalışmalarında etkin rol alabilmek, liderlik becerilerini geliştirebilmek

11.

Dillere, kültürlere, edebiyatlara, sanatlara daha geniş ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşabilmek ve bunlar üzerine akademik düzeyde katkı sağlamak