TR | EN
Program Çıktılarımız

NO

PROGRAM ÇIKTISI

1.

Karşılaştırmalı Edebiyat bilimine dair tarihsel ve teorik bilgiyi öğretmek

2.

Metin analizleri aracılığıyla eleştirel bir bakış açısı kazandırmak

3.

Birden fazla yabancı dilin öğretimi aracılığıyla çok dil bilen bireyler yetiştirmek

4.

Farklı dil ve kültürleri yakından ve yaşayarak tanıma olanağı sunmak

5.

Kültürlerarası köprü kurma prensibiyle farklı dil ve kültürlere ilgi uyandırmak

6.

Farklı disiplinlere yönelik bilgi ve deneyimden hareketle disiplinlerarası çalışma imkanı yaratmak

7.

Eleştiriye ve çeviriye dair bilimsel kuram ve yaklaşımları uygulamalı olarak öğrenme imkanı tanımak

8.

Dilin/dillerin gerek günlük hayattaki gerekse edebî sahadaki varlığı üzerine farkındalık kazandırmak 

9.

Türk dili ve kültürüne dair ileri seviyede bilgi vermek

10.

Dil/kültür olgusunu tarihsel, sosyal ve analitik boyutlarıyla inceleme ve irdeleme olanağı sunmak 

11.

Yazılı/sözlü ifade ve iletişim becerilerini geliştirmek

12.

Bireysel ve takım olarak çalışma deneyimi kazandırmak, tartışma kültürünü geliştirmek

13.

Bilgiyi edinme süreçlerinde ve araştırma çalışmalarında meslekî ve etik bir yaklaşım sahibi olmayı sağlamak

14.

Kendi kültürüne farklı açılardan bakabilme yetkinliği edindirmek

15.

Teknolojik altyapı sayesinde bilgiyi farklı formlarda aktarmak, modern yöntemler kullanarak öğrenme sürecini daha pratik hale getirmek

16.

Öğrencilerin sorumluluk bilinçlerini geliştirmek ve sosyal yaşama daha duyarlı bireyler olmalarına olanak sağlamak

17.

Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak daha verimli bir bilgi alışverişi ortamı yaratmak

18.

Bilimsel araştırma (bitirme tezi, ödevler, sunumlar vs.) deneyimi süresince bilgi toplama, bilgileri karşılaştırma, analiz etme, yorumlama, sentezleme aşamalarını etkin şekilde gerçekleştirebilecek donanımı vermek

19.

Alan dışı dersler sayesinde farklı alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaya imkan tanımak, öğrenme kültürünü çeşitlendirmek ve zenginleştirmek