TR | EN
Sorularla Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Neden Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde okumalıyım?

- Bölümde okutulan derslerin türünden ve niteliklerinden bahseder misiniz?

Bölümümüzde öğrencilerimiz yoğun bir edebiyat ve yabancı dil eğitimine tabi tutulmaktadır. Bir yıllık ikinci yabancı dil eğitimini kapsayan hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenci; birinci sınıftan itibaren edindiği ikinci yabancı dille ve bu yabancı dilin edebiyatıyla ilgili dersler alır. Bu derslerin yanında mitoloji, Batı ve Türk kültürü tarihi derslerini de almak durumundadır. Ayrıca birinci sınıfta öğrenciler alanın ana dersi "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimine Giriş"i de her iki dönemde de alarak, alanın temel tartışma ve kuramlarına hakim hale gelir. İkinci yılda öğrenciler başat edebi türler olan roman, şiir ve tiyatronun tarihsel gelişimine yönelik dersler alarak bu türlerde de bilgilerini arttırma fırsatı yakalarlar. Bu derslerin yanında imgebilim ve Amerikan edebiyatına yönelik zorunlu derslerle de kendilerini geliştirme olanağı bulurlar. Üçüncü yılda ise; felsefe, Türk edebiyatı ve eleştiri dersleriyle birlikte alana olan hakimiyetlerini pekiştirerek bölümümüzün bir anlamda laboratuvar niteliğindeki derslerinden biri olan seminer dersleriyle de öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalarlar. Son sınıfta ise öğrencilerimiz dilbilim ve Türk edebiyatına yönelik derslerle birlikte bitirme tezi dersini de alarak lisans eğitimleri süresince ilgi duydukları konularda araştırmalar yaparak, bu alanları daha yakından tanıma imkanına sahip olurlar.

- Bölümde öğretilen yabancı dil ya da diller nelerdir?

Bölümümüz öğrenciler hazırlık sınıfında bildikleri yabancı dilin yanına ikinci bir yabancı dil daha eklerler. Örneğin İngilizce dil puanıyla bölümü kazanan bir öğrenci Almanca ya da Fransızca'dan bir senelik yoğun bir eğitim alır. Lisans eğitimleri boyunca öğrendikleri bu yabancı dille ilgili dersler almayı sürdüren öğrencilerimiz ayrıca seçmeli olarak Rusça, Farsça, Arapça ve Osmanlıca gibi dilleri de alabilirler.

- Bölümünüz öğrencilerinizin yurt dışında eğitim alma olanakları var mıdır?

Bölümümüz öğrencileri yapılan ikili antlaşmalar uyarınca çeşitli yurt dışı üniversitelerinde, Erasmus programı dahilinde bir ya da iki dönem eğitim alma olanağına sahiptirler. Erasmus faaliyetleri açısından üniversitemizin en faal bölümü olan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünün Paris Sorbonne University (Fransa), University of Plovdiv (Bulgaristan), University of Salzburg (Avusturya), University of Tartu (Estonya), Ovidius University of Constanta (Romanya) ve University of Hamburg (Almanya) gibi üniversitelerle öğrenci değişim programı (Erasmus) antlaşması bulunmaktadır.

- Bölüm öğrencilerinin göz önünde bulundurması gereken hususlar nelerdir? Ne gibi özelliklere sahip olmaları beklenir?

Bölümümüz edebiyat ve yabancı dil eğitimi veren bölümlerden biri olduğu için, öğrencilerimizin de alana meraklı, düzenli okuma alışkanlığına sahip, ülkemize ve dünyaya farklı perspektiflerden bakmaya açık olması gerekmektedir.

- Bölümünüzde staj zorunluluğu var mıdır?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu'nun 22.09.2021 tarih ve 13320152-050.02.04-28 sayılı kararına göre;

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün "zorunlu staj" uygulaması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 1. Sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler için "isteğe bağlı" olarak değiştirilmiştir.

- Bölüm mezunlarının iş bulma olanakları ve iş sahaları nelerdir?

Bölüm mezunlarımız bildikleri yabancı diller sayesinde dış ticaret, turizm sektörlerinde, edindikleri edebi birikimle editör ya da çevirmen olarak yayın sektöründe çalışmaktadırlar. Ayrıca ülkemizdeki sayısı günden güne artan Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde ileride doğabilecek akademisyen ihtiyacını da yine bölüm mezunlarımızın karşılaması muhtemeldir.

 

Neden bu bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde  okumalıyım?

- Bölümün diğer Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden farkı/farkları nelerdir?

Bölümümüzde diğer Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden farklı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı ve staj zorunluluğu mevcuttur.

- Bölüm öğrencileriniz çift anadal, yan dal yapma şansına sahip mi?

Bölüm öğrencilerimiz, yine bölümümüz bünyesinde açılan "Çocuk ve Gençlik Edebiyatı" yan dal programına da kayıt yaptırabilirler. Söz konusu program 5. yarıyıldan itibaren öğrencinin lisans dersleriyle birlikte yürütülmektedir. Ayrıca bölümümüzün gerekli şartları sağlayan öğrencilerinin üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çift anadal programına kayıt yaptırma hakları da vardır.

- Bölümünüz mezunlarının formasyon hakları var mı?

Bölüm öğrencilerimizin şu an için formasyon alma hakları yoktur.

- Eskişehir'de öğrenci olmanın artıları ya da eksileri nelerdir?

Üniversitemizin bulunduğu şehir olan Eskişehir tam anlamıyla öğrenci kentidir. Bünyesinde barındırdığı iki üniversite sayesinde şehrin her yerinde öğrencilere yönelik imkanlar, alışveriş olanakları, konaklama olanakları söz konusudur. Ayrıca Eskişehir güvenlik açısından oldukça olumlu bir sicile sahiptir. Yaşamın diğer büyükşehirlere kıyasla oldukça ucuz olduğu Eskişehir'de ulaşım olanakları da fazladır. Eskişehir'i ve üniversitemizi daha yakından tanımak için geçen sene hazırlanan tanıtım videosu da linktedir:

https://www.youtube.com/watch?v=bh0Lmj-Iv6E&feature=youtu.be