TR | EN
Misyon (Özgörev)

2000 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, dünyada kendisine her geçen gün daha fazla yer bulan Karşılaştırmalı Edebiyat disiplinini kavrayacak, bu disiplinin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunacak kişiler yetiştirme misyonuyla kurulmuştur. Bölümün kuruluşundaki birincil amaç Karşılaştırmalı Edebiyat sahasının gerek Türkiye’de tanınırlığına ve gelişimine katkıda bulunmak, gerekse yurtdışında Karşılaştırmalı Edebiyat bölümleriyle işbirliğiyle ve bu sahayla ilgili etkinlikler aracılığıyla uluslararası platformda görünürlük kazanmasına öncülük etmektir. Bölümümüz, öğrencilerine farklı dilleri, edebiyatları, kültürleri, sanat dallarını, analitik ve eleştirel açıdan irdeleme ve yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda geniş kapsamlı bir öğretim yelpazesi sunarak, dinamik bir beşerî bilim sahası olan Karşılaştırmalı Edebiyat alanının bileşenlerini içine alan çok yönlü ve nitelikli bir eğitim şeması aracılığıyla öğrencilerine bu alanla ilgili donanım, bilgi ve deneyimi edindirmeyi hedefler.