TR | EN
Programa Özgü Ölçütlerimiz

NO

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

1.

Karşılaştırmalı Edebiyatın bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkması ve bu bilimsel alanın çağdaş ve disiplinlerarası özelliği üzerinden tanıtılması

2.

Eleştiri Kuram ve Yöntemleri alanında bilgi ve donanım sahibi olmak ve bunu uygulama imkanı ve ortamı elde etmek

3.

Dil ve Edebiyat alanlarına evrensel bir bakış açısıyla bakabilmeyi öğretmek

4.

Türk dili ve edebiyatı sahasının diğer dil ve edebiyatlarla etkileşim noktasından hareketle yeniden irdelenmesi

5.

Komşu edebiyatları tanıtmak, bu edebiyatlara ait metinler üzerinde çalışma ortamı yaratmak, yakın coğrafya kültürüne dair bilgi sahibi kılmak

6.

Dünyada en çok eser verilen diller arasında olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin eğitimiyle bu dillerde yazılmış uluslararası kaynakları orijinal dillerinde inceleyebilme imkanına elverişli bir ortam oluşturmak 

7.

Çeviri bilimine dair teknik terminolojiye hakim olma, bunları metin çevirisi çalışmaları aracılığıyla gözlemleme, irdeleme fırsatı yaratmak

8.

Farklı edebiyatlara ve farklı dönemlere ait farklı edebî formları gerek tarihsel, gerek yapısal açıdan irdeleme fırsatı yaratmak

9.

Geniş bir yelpazede diller, kültürler, edebiyatlar, sanatlar arasında karşılaştırma imkanı oluşturmak, bu sayede kültürlerin birbirleriyle olan olası etkileşimlerini ve bunların benzeşen ve ayrışan noktalarını keşfetmeyi sağlamak, özelliklerini göstermek, bu özelliklere eleştirel bir perspektiften bakabilmeyi öğretmek

10.

 

Her dili, kültürü, edebiyatı, sanat dalını kendi özgül karakterinden hareketle inceleyerek bunları birbiriyle sentezleme imkanı sunmak

11.

Öğrencilerin edebiyatın tematik açıdan farklı alanlarına dair bilgi sahibi olmalarını ve bundan hareketle yeni yaklaşımlar edinmelerini sağlamak

12.

Edebî ve kültürel ufku devamlı olarak genişletme gayesiyle edebiyatı ve kültürü tanımlayan sınırları yeniden tanımlama

13.

Dilleri, edebiyatları, kültürleri besleyen ilksel/öncül kaynakları yakından tanıtma, bunları öğrenme sürecine tarihsel ve sosyal bir boyut katmak