TR | EN
Tarihçe

2000 yılında Fen Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulan ve ilk kez bir devlet üniversitesi bünyesinde açılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, eğitim hayatına Ali Gültekin, Medine Sivri, Mehmet Semerci, Engin Bölükmeşe ve Lale Çaklı’dan oluşan bir akademik kadro ile başlamıştır.

İlk olarak, 32 öğrencisi ile, Odunpazarı’nda bulunan Bademlik Yerleşkesi’nde eğitimine başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, üç yılın ardından buradan ayrılarak Meşelik Kampüsü’nde bulunan Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmiştir. Burada da üç yıllık bir eğitim döneminin ardından, son olarak, 2006 yılında, şu anki mevcut binasına taşınmıştır.

İlk öğrencilerini 2000-2001 öğretim yılında 4 yıllık lisans programı kapsamında almaya başlayan bölümümüz, 2002 yılından itibaren “bir yıl zorunlu Hazırlık Sınıfı + dört yıl lisans eğitimi” sistemine geçmiştir. İlk etapta, öğrencilerine İngilizce ile beraber ikinci yabancı dil olarak Almanca seçeneği sunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, bir yıl sonra, 2001 yılında, Almancanın yanında Fransızca seçeneğini de programına dahil ederek, öğretim planına, temel anlamda, bugünkü halini vermiştir.

Karşılaştırmalı Edebiyat İkinci Öğretim programımız 2010 yılında açılmış ve bu yıldan itibaren öğrenci alımına başlamıştır. İkinci öğretim programımız, ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

2012’den bu yana Bologna Süreci’ne dahil olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, bu süreç kapsamında Avrupa Kredilendirme Sistemi’ne uygun olarak zorunlu/seçmeli ders kredilendirmelerini yeniden düzenlemiştir ve sahip olduğu akreditasyon sayesinde Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın parçası olmuştur.