TR | EN
Komisyonlarımız

Komisyonun Adı

Görevleri

Üyeleri

Koordinasyon Kurulu

-Fedek toplantılarının düzenlenmesi

-Rektörlük, Dekanlık, Fedek başvurusunda bulunan diğer bölümlerle iletişim

-Fedek ile iletişim

-Komisyonlardan bilgi toplama

-Özdeğerlendirme Raporu’nun hazırlanması

Prof. Dr. Medine Sivri

Dr.Öğr. Üy. Engin Bölükmeşe

Dr.Öğr. Üy. Sibel Kocaer

Arş. Gör. Dr. Abdulfettah İmamoğlu

 

Ölçme Komisyonu

-Anketlerin muhataplara ulaştırılması

-Anket sonuçlarının toplanması

-Ders dosyalarının toplanması

-Ölçme verilerinin Değerlendirme Komisyonu’na ulaştırılması

Arş. Gör. Dr. Abdulfettah İmamoğlu

Öğr. Gör. Tanya Georgieva Çiftçi

Arş. Gör. Zeynep Angın

Arş. Gör. Canan Akbaba

Arş. Gör. Veysel Lidar

Arş. Gör. Arzu Yetim

Değerlendirme Komisyonu

-Ölçmede elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması

-Değerlendirme neticesinde program iyileştirmesine dair Denetleme ve Süreklilik Komisyonu’na önerilerde bulunmak

Prof. Dr. Ali Gültekin

Doç. Dr. R. Şeyda Ülsever

Dr.Öğr. Üy. Fesun Koşmak

Dr.Öğr. Üy. Mehmet Semerci

Dr.Öğr. Üy. Ferzanah Doulatabadi

Denetleme ve Süreklilik Komisyonu

-Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin düzenli ve sürekli bir şekilde yapıldığını kontrol etmek

-Öğretim üyeleri görev dağılımlarının doğru işleyişinin denetlenmesi

-Arşiv denetimi

-Eksiklikleri, düzenlemeleri raporlamak ve bu raporlar doğrultusunda atılması gereken adımlar varsa bunu kurul üyeleriyle paylaşmak

Prof. Dr. Medine Sivri

Dr.Öğr. Üy. Özlem Özen

Dr.Öğr. Üy. Engin Bölükmeşe

 

Bilgilendirme ve Belgelendirme Komisyonu

-Öğrenci değişim hareketleri

-Mezunlarla iletişim

-Web sitesi güncellemeleri

-Öğrenci Bilgi Sistemi

-Duyurular, etkinlikler

-Staj, bitirme tezleri, danışmanlık, mezuniyet bilgilendirmeleri

-Toplantı belgelendirmeleri

-Arşiv belgelerinin tasnifi

Dr.Öğr. Üy. Fesun Koşmak

Dr.Öğr. Üy. Sibel Kocaer

Öğr. Gör. Zeynep Kösteloğlu

Öğr. Gör. Gizem Kunduracı

Arş. Gör. Veysel Lidar

Arş. Gör. Zeynep Angın

Arş. Gör. Canan Akbaba

Sek. Sibel Fidan Dağ