TR | EN
Bölüm Tanıtımı

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Türkiye'de bir devlet üniversitesi çatısı altında kurulan ilk örnek olup, 2000-2001 öğretim yılı güz yarı yılında 32 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve halen lisans, yüksek lisans, doktora ve yan alan programları ile eğitim öğretim faaliyetini başarıyla sürdürmektedir. Bölümümüzün ayrıca II. Öğretim programı da mevcuttur.

Bölümümüzün temel işlevi, ülkemiz edebiyat dünyasında eksiği her zaman hissedilen edebiyat eleştirmenleri yetiştirmektir. Diğer bir önemli işlevi ise, birden çok dil bilen kişiler olarak Türk kültür ve edebiyatını, bilimsel çalışma ve etkinliklerle dış dünyaya tanıtmak, diğer taraftan dış dünyada bu alanda meydana gelen her türlü gelişme ve yansımaları Türk kamuoyuna kazandırmaktır. 

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin ulusal edebiyat bilimine rakip olarak görülmesi, yıllar yılı dünyanın çeşitli ülkelerinde sürekli bir sorun olmuştur. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimini esas alıp, ulusal edebiyatları ona malzeme olarak görenler de yok değil. Bunun karşıtı da söz konusu, yani başka edebiyatları kendi edebiyatıyla karşılaştırması da, o ülke insanının kendi edebiyatına başka gözle bakmasına yardımcı olur. Dolayısıyla başka edebiyatları tanıyıp, onlardan kendi edebiyatına hizmet beklemesi de söz konusudur. 
Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde, başta A.B.D., İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere bir çok ülkede yıllar önce kurulmuş olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinin görevi ve işlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirmektir. Bu da, hem birey olarak bizlerin hem de yeryüzündeki ulusların birbirlerini daha iyi anlamalarına, yıllar yılı oluşa gelmiş önyargıların ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü ( 1 yıl hazırlık + 4 yıl lisans ) bitiren bir öğrenci, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimcisi ( Komparatist ) olarak, okuduğu eserlerden, hem kendi kültürel değerlerini hem de değişik halk ve uluslara ait kültürel değerleri yakından tanıma olanağı elde eder. Böylece ileride kendisine basın, yayın, kitle iletişim araçları dünyasında eleştirmen, yorumcu ve edebiyat programları yapımcısı olarak iş bulma olanağı elde eder.

Öğrenciler lisans eğitimi süresince 32 kredilik zorunlu yabancı dil dersi almaktadırlar. Ayrıca, ilgi alanlarına göre üç batı diline hakim (İngilizce/Almanca/Fransızca) edebi metin incelemeye yönelik 8 kredilik ders ve aynı dile yönelik 8 kredilik karşılaştırmalı edebiyat semineri dersi almaktadırlar. Program sonunda öğrenciler İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az iki tanesi ile ilgili yeterlilikler kazanmış olmaktadırlar. 

Programda 8 yarı yılda alınması zorunlu 79 kredili dil ve edebiyat içerikli ders yer almaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz, gerekli koşulları sağladıkları takdirde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çift anadal eğitimi alabilmektedir. 2005-2006 öğretim yılından itibaren bölümümüzde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yan alan programı da başlamıştır. 5. yarıyıldan itibaren başlayacak bu yan alan programı ile bu bölümü bitiren öğrenciler hem Karşılaştırmalı Edebiyat, hem de Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bilimcisi diploması alacaklardır. 
Bölüm öğrencileri, lisans eğitimlerinin 4. yarıyılı bitiminden itibaren ulusal ya da uluslararası televizyon, gazete, yayınevi, dergi vb. kuruluşlarda 30 iş günü staj yapmaktadır.

Bölüm tanıtımını içeren söyleşiyi aşağıdaki linkten izlemeniz mümkündür.

https://www.youtube.com/watch?v=3PTmRuF4_Mg