TR | EN
Vizyon - Misyon

Misyon (Özgörev)

2000 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, dünyada kendisine her geçen gün daha fazla yer bulan Karşılaştırmalı Edebiyat disiplinini kavrayacak, bu disiplinin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunacak kişiler yetiştirme misyonuyla kurulmuştur. Bölümün kuruluşundaki birincil amaç Karşılaştırmalı Edebiyat sahasının gerek Türkiye’de tanınırlığına ve gelişimine katkıda bulunmak, gerekse yurtdışında Karşılaştırmalı Edebiyat bölümleriyle işbirliğiyle ve bu sahayla ilgili etkinlikler aracılığıyla uluslararası platformda görünürlük kazanmasına öncülük etmektir. Bölümümüz, öğrencilerine farklı dilleri, edebiyatları, kültürleri, sanat dallarını, analitik ve eleştirel açıdan irdeleme ve yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda geniş kapsamlı bir öğretim yelpazesi sunarak, dinamik bir beşerî bilim sahası olan Karşılaştırmalı Edebiyat alanının bileşenlerini içine alan çok yönlü ve nitelikli bir eğitim şeması aracılığıyla öğrencilerine bu alanla ilgili donanım, bilgi ve deneyimi edindirmeyi hedefler.

Vizyon (Özgörü)

Karşılaştırmalı Edebiyat, disiplinlerarası çalışmaların önemli bir boyut kazandığı, farklı dalların birbirleriyle iletişiminin ve etkileşiminin daha fazla olduğu güncel dünya şartlarında, edebiyat sahasının ve onu besleyen dil sahasının kendine daha geniş çaplı yer bulduğu bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, ülkemizde eksikliği hissedilen bu akademik ve bilimsel görüngeyi besleyecek çalışmalara kalıcı bir zemin sunmak ilkesiyle hareket eder. Bölümümüz edebiyatlara, dillere, kültürlere, sanat dallarına evrensel bir açıdan yaklaşma prensibiyle, kültürel hoşgörüsüzlüğün kaynağı olan kültürel kapalılık anlayışından ayrışarak, kültürleri kendi özgün ve özgül niteliklerinden hareketle yeniden irdelemeye yardımcı olmayı ve böylece, genel ve karşılaştırmalı edebiyat çerçevesinde “dünya kültürü” ve “dünya edebiyatı” fikrine katkıda bulunmayı hedefler. Uluslararası meselelere duyarlı, çok dil bilen, kendi kültürüne ve diğer kültürlere dair bilgisini derinleştiren, diğer milletlere ait edebiyat ve sanat eserlerine merak duyan, onlara orijinal dillerinde erişebilen ve bunu bir hayat tarzı haline getiren bireyler yetiştirerek Türkiye’deki edebî ve sanatsal döngüye yeni bir devinim kazandırmak ve bunun sosyal hayata yansımasını sağlamak bölümümüzün vizyonunu tanımlar.